మీల్ మేకర్ బిర్యానీ ఎటువంటి గ్రేవి అవసరం లేకుండా Quick and easy recipes 👌#biryani #mealmakerrecipe recipes

మీల్ మేకర్ బిర్యానీ ఎటువంటి గ్రేవి అవసరం లేకుండా Quick and easy recipes 👌#biryani #mealmakerrecipe #buildempire

#recipes #airfryer #tasty #tastyrecipes #tastychicken #thedomesticgeek #soup #vegan #food #cabbage #healthy #lemoncake #cake #sweet_recipes #dessert #sweetandsourchicken #meat

8 read – 7 Like

మీల్ మేకర్ బిర్యానీ ఎటువంటి గ్రేవి అవసరం లేకుండా Quick and easy recipes 👌#biryani #mealmakerrecipe
#soyachunksbiriyani #mealmakerbiriyani

Soya Biryani

Ingredients
Basmati rice – 2 cup (250 grams)
Soya chunks – 1 cup
Green chilli – 4
Ginger&Garlic paste
Tomato – 2
Coriander leaves
Mint leaves
Curd – 4 tbl spoon
Chilli powder – 1 teaspoon
Coriander power – 1 teaspoon
Garam masala – 1teaspoon
Salt
Oil – 3 tbl spoon
Ghee – 2 tbl spoon
Cinnamon stick – 1
Bay leaf – 2
Cardamom – 2
Cloves – 4
Onion – 2

https://youtube.com/user/bashayamsiri

https://youtube.com/user/bashayamsiri

Thankyou for watching

https://youtube.com/channel/UCF5WQbtwbDbQ6ySnmYYG9eQ

About Edward

Check Also

Unusual Birthday Recipes For The Whole Family recipes

Unusual Birthday Recipes For The Whole Family #buildempire #recipes #airfryer #tasty #tastyrecipes #tastychicken #thedomesticgeek #soup …

6 comments

 1. bharadwaj machavarapu

  Wow

 2. Jayarani Bashyam

  Wow

 3. Machavarapu Bujji chowdary

  Yummy

 4. Jayarani Bashyam

  Tasty

 5. siri home easy recipes nenu mee sirisha

  Yummy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir